Warning: preg_match(): Unknown modifier 't' in /home/affarssy/public_html/aktademokrati.se/wp-content/plugins/mobile-website-builder-for-wordpress-by-dudamobile/dudamobile.php on line 603
Äkta Demokrati vill uppgradera demokratin i Sverige till riktig demokrati

Om

Programförklaring sid1Ny webbadress!

http://www.äktademokrati.se

Vi vill ha mer och äkta demokrati!

Äkta Demokrati vill ha mer demokrati. Vår svenska demokrati har blivit gammal och trött där partierna drivs mer för sin egen skull än medborgarnas. Medlemsantalet i partierna har totalt minskat med 85% sedan slutet av sjuttiotalet och få personer styr egentligen i partierna, i kommuner, landsting och riksdag.
Fritidspolitikerna har blivit jasägare eller ”knapptryckare” och vågar inte gå emot partiledningen i rädsla av att bli utfrysta eller mobbade. De viktiga diskussionerna och verkliga medborgardemokratiska samtal finns inte. Har kommuninvånarna synpunkter i en enkelrikad information så upplever politiker dem som kritik och börjar försvara sig. Och gapet mellllan valda och väljare blir allt större. 

I stället kan du i Äkta Demokrati som samhällsmedborgare påverka varje fråga mellan val. Du kan alltså sätta dig in i olika frågor och delta i omröstningar som följer mötesagendor för beslut i kommun, landsting, riksdag och EU. Med Äkta Demokrati får du inflytande i alla frågor mellan val, från kommun till EU.

Äkta Demokrati har inget åsikter i sig som du ska tycka är bra och gilla. Däremot har vi full frihet för medlemmarna att själva att besluta i omröstningar i olika sakfrågor. Dessa omröstningar förmedlas direkt till  Äkta Demokratis blivande förtroendevalda som företräder omröstningsresultatet i din kommun, landsting, riksdag och EU.

Med Äkta Demokrati kan vi nu gradera upp den gamla hundraåriga demokratins former som var bra för sin tid för hundra år sedan -utan telefon, radio, tv, datorer och internet. Nu har vi i stället ett informations och kunskapssamhälle helt annorlunda än för hundra år sedan. Det ger nya möjligheter även för demokratiskt inflytande. Vi behöver därför uppgradera demokratin så den blir anpassad till vår tid med verkligt folkstyre som det var tänkt från början.

För att klara denna utmaning behöver du bara bli medlem och rösta i olika sakfrågor och så naturligtvis rösta på Äkta Demokrati när det blir val. Men innan dess när vi blir tillräckligt många i en kommun så kan du vara med och bilda ett fiktivt kommunfullmäktige och rösta precis i de frågor som behandlas i kommunfullmäktige, landsting, riksdag och EU-parlamentet.

Roligt att veta: Solros betyder förnuft, framgång och storsinthet på blomsterspråket. Därför passar solrosen som symbol för Äkta Demokrati.

 

 

%d bloggare gillar detta: